Honako gaietarako diru-laguntzak eskaintzen dira:

Kasu bakoitzean, eskari-orria behar bezala bete eta dagokion araudian zehazten den dokumentazio guztia erantsi ondoren, Udaleko Erregistro orokorrean aurkeztu behar dira.

Hiru kasuetan laguntzak urte bakoitzeko irailean ematen dira eta aurreko ikasturtean edota udan egindako ikastaroak hartzen dira kontuan.