Tributuetan salbuespenak edota hobariak eskatzea

Izenburua: 
Tributuetan salbuespenak edota hobariak eskatzea
Helburua: 

Udal tributu bakoitzaren araudian jasotako salbuespenak edota hobariak eskatzea eta aitortzea, horrela badagokio.

Aitorpena indarrean sartuko da tributu bakoitzak duen arautegiaren arabera.

Norentzat: 

Edozein zergadun edo haren legezko ordezkaria.

Aurkeztu behar diren agiriak edota betebeharrak: 
  • Identifikazio-agiriaren fotokopia (IFZ, NAN, AIZ, pasaportea ...).
  • Eskabide-orria, behar bezala beteta (Eskabide orokorra, F0001).
  • Kasu bakoitzerako ordenantzak eskatzen dituen baldintzak betetzen direla frogatzen duten dokumentuak.
Aurkezteko epea: 

Mugagabea

Eskabidea non aurkeztu: 

BERTARATUTA

BULEGOA: Kontuhartzailetza. Udaletxea. San Martin Agirre 1, beheko solairua

ORDUTEGIA: Astelehenetik ostiralera: 08:30-13:30; Larunbatetan: 09:00-13:00 (Uztaila, abuztua eta irailean larunbatetan itxita)

Harremanetarako:

Telefonoa: 943 779 164

e-maila: kontuhartzailetza@bergara.eus

Zenbatekoa / Tasak: 

Ez dagokio.

Departamentu arduraduna:
Kontuhartzailetza
Organo erabakitzailea:
Alkatea
Erabakitzeko epea: 
Bi hilabete
Administrazio isiltasunaren eragina: 
Ezespena
Legeak eta arauak: 

Tributu bakoitzaren foru arauak