Baliabideen erabilpen eraginkorra

Bergarako Udal Agenda 21eko 5. lerro estrategikoak helburu hau jarri zuen: baliabide naturalen (uraren, lurzoruaren eta energiaren) erabilera eta hondakinen kudeaketa hobetzea eta arrazionalizatzea.

Hori dela eta,

Energiaren kontsumoa murrizten hasi gara ►

Ura hobeto erabiltzeko eta kudeatzeko urratsak eman ditugu ►

Hiri hondakinak: prebentzioa eta gaikako bilketaren alde egiten dugu ►