Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduera administratiboak burutzeagatik ordaindu beharreko tasen ordenantza arautzailea

Bergarako Udalak, Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituen Foru Arauari jarraiki, tasak ezarri eta exijitzen ditu zerbitzu publikoak eskaini eta jarduerak burutzeagatik. Ordenantza honetan adierazten diren arauen arabera ezarri eta exijitzen dira tasa horiek, eta haren barruan geratzen dira jasota.

Ordenantza hau entitate lokalaren lurralde eremu osoan aplikatuko da.

A epigrafea: Zabor bilketa eta ezeztapen zerbitzua.

B epigrafea: Estolderia zerbitzua

C epigrafea: interesatuaren eskariz dokumentuak luzatzea.

D epigrafea: Hileta zerbitzua

E epigrafea: Azokako zerbitzuak

F epigrafea: Hirigintza baimenen emakida

G epigrafea: Establezimenduak irekitzeko baimenen emakida

H epigrafea: Autotaxien eta gainerako alokairu ibilgailuen eta autoeskoletakoen

baimenak luzatzeko zerbitzuak

I epigrafea: Ibilgailuak ibilgetzea eta bide publikotik kentzea

J Epigrafea : Ur-hornidura zerbitzua

K epigrafea: Udal frontoiak, igerilekuak eta kiroldegiko instalazioak

L epigrafea: Udal Euskaltegia

M epigrafea: Etxez-etxeko Zerbitzua

N epigrafea: Zabalotegiko aretoaren erabilera

Ñ epigrafea: Mizpirualde Zaharren Egoitzan zerbitzuak emateari buruzkoa

O epigrafea: Fraiskozuriko udal frontoiari buruzkoa

P epigrafea: Txakurtegia.

R epigrafea: Kamioi grua.

S epigrafea: Babes-etxea

T epigrafea: Erabilera anitzeko etxebizitzak

Deskargatu testu osoa: