Ondasun higiezinen gaineko zergaren kuotak finkatzeko funtsezko elementuak erregulatzen dituen ordenantza fiskala

Bergarako Udalak Ondasun Higiezinen gaineko Zergari buruzko uztailaren 5eko 12/1989 Foru Arauko 14.3 artikuluak ematen dion zilegidura erabiliz, ordenantza honetan ezarritako terminoetan finkatzen du zerga honen tipoa.