Zerbitzuak eman edo udal aginpideko jarduera administratiboak burutzeagatiko prezio publikoen ordenantza arautzailea

Eranskineko tarifetan adierazten diren zerbitzuak eskaini eta jarduerak burutzeagatiko prezio publikoak ezarri eta exijitzen dira Ordenantza honetako arauen arabera, haiek parte direlarik.
Ordenantza udal barruti osoan aplikatuko da.

A epigrafea: Haur dinamizazio zerbitzua

B epigrafea: Turismo Bulegoko bisita gidatuak

C epigrafea: Bergara Pass bonoa.€