Kioskoekin lurzoru publikoa okupatzea arautzen duen udal ordenantza

Ordenantza honek salmentarako kioskoekin lurzoru publikoa okupatzeko baldintzak arautzen ditu.

Lurzoruaren erabilpen pribatiboa egiteko Udalbatzaren emakida behar izango da kioskoa jarri ahal izateko. Emakida hori lizitazio bidez egingo da