4.3.2. Gainjarririko baldintzatzaileak. Potentzialki kutsaturiko lurzoruak (2)