4.3.1. Gainjarririko baldintzatzaileak. Potentzialki kutsaturiko lurzoruak (1)